Agder må få ut det fulle potensial av at regionen knyttes sammen i et felles bo- og arbeidsmarked. Regionen må også bli langt mer synlig nasjonalt som et attraktivt sted å investere og jobbe.
Det ble noen av konklusjonene da Næringsalliansen i Agder (NiA) møttes i et konstituerende møte på Hotel Utsikten ultimo oktober.

– Det var gode diskusjoner og samtaler om hva vi kan enes om og hva vi ikke skal samarbeide om. Hensikten er å skape mer kraft og kunne tale med en felles stemme i de store sakene som angår hele Agder, sier Trond M. Backer, leder av NiAs sekretariat og administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Grimstad Næringsforening tok for noen år tilbake initiativ overfor Næringsforeningen i Kristiansand for å se på mulighetene for samhandling mellom Sørlandets næringsforeninger med ærlig fokus på: Næringslivssaker viktige for regionen vår, næringslivet som verdiskaper, tettere samarbeid med UiA, fylkesreformen.
Sammen ble det startet i det små fra Kristiansand mot øst med intensjon om snarlig inkludering av vest.
Etter årets fylkessammenslåing tok Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sammen med Arendal initiativ til formelt å danne Næringsalliansen i Agder der regionens næringsforeninger og næringshager inviteres med.

Saker for NiA
Hva næringsalliansen skal ha fokus på og jobbe med var et sentralt tema under samlingen i Kvinesdal. Det ble landet på følgende:

  • Etablere en ny avtale med UiA (Felles løft) som styrker samhandlingen mellom universitetet og næringslivet
  • Arbeide for nasjonal oppmerksomhet om Agder, både om utfordringer og muligheter/styrker som regionen har, herunder felles innsats under Arendalsuka og å være tydelig inn mot nasjonale medier.
  • Felles arrangementer og webinarer som gir innsikt i næringslivet i Agder.
  • Styrke potensialet i nye veier og et større bo- og arbeidsmarked. Fordelene skal legges merke til nasjonalt.
  • Stå samlet når avgjørelsen om batterifabrikken kommer, på grunn av ringvirkningene dette gir.

Rent praktisk organiseres arbeidet ved at Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tar det administrative ansvaret. Til å holde aktiviteten i gang er det satt ned et eget arbeidsutvalg. Noen saker skal også medlemmene av næringsalliansen jobbe for selv. Alliansen møtes i sin helhet to ganger hvert år.
Næringshagene avstår fra å mene noe om politiske forhold, siden de mottar driftsstøtte fra det offentlige.

– En del saker er jo lokale og hører hjemme i den enkelte forening. En sak som batterifabrikken er viktig for både Agder og det stedet som får den. Hver organisasjon jobber for sitt område, men de som ikke får fabrikken til sitt område, har lovet en ting: Bevilge seg 15 minutter til å irritere seg, for deretter å glede seg over at regionen får har fått en slik investering, sier Backer.

Plass til flere
Disse deltar hittil i næringsalliansen:
Vennesla Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforeningen, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandsparken Næringsforening, Pågang Næringshage, Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping, Setesdal regionråd. Det jobbes med etablering av en næringsforening for kommunene helt vest i fylket, den vil slutte seg til samarbeidet.

Alliansen ønsker å representere Agder så godt som mulig og vi har plass til flere.
Bli med? Kontakt oss.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support