Samskaping: Å skape noe sammen, er et av hovedmålene i UiAs strategiplan.

Prosessen med en ny handlingsplan for universitetsbyen Grimstad er i gang. Her skal Grimstad kommune utarbeide en strategiplan sammen med studenter, Grimstad Næringsforening og UiA.

Studentene er med i et forprosjekt denne høsten

Professor James Karlsen er faglærer for studentene som skal være med i dette forprosjektet. Studentene tar master i innovasjon og kunnskapsutvikling. Denne masteren er kåret til ett av landets beste masterstudier av studentene selv.
Ett kurs på studiet heter innovasjon i offentlig sektor, og det er her de skal jobbe med denne vertsbyplanen.
– Studentene skal legge stor vekt på samskaping, som er et klart mål for UiA, sier Karlsen.
Han legger til at de kun har ett semester, og at det er begrenset hva de kan få til på den tiden. Derfor skal de jobbe med et forprosjekt, ikke selve planen, og heller klargjøre forventninger til planen, hva den skal inneholde og komme med forslag til organisering av den.
– I tillegg skal de drøfte mulige konflikter som kan oppstå i arbeidet med en slik plan. Noe vi allerede har sett et eksempel på, med forholdet til Kristiansand og regionen, og få klarlagt dette i førfasen, sier faglæreren.

Alt ligger til rette for utvikling og vekst i Grimstad framover

Grimstad Næringsforening er også med som aktør i arbeidet med vertsbyplanen, sammen med kommunen, UiA og studentene.
– Når det gjelder vertsbyplanen for Grimstad, ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet med kommunen og UiA, og se på hva vi kan gjøre for å legge til rette for at flere ønsker å bo, jobbe og starte egne bedrifter her. Vi skal også forsterke løsninger som fører til at det etablerte næringslivet i Grimstad ennå mer får tilgang til kompetansen UiA har rett utenfor døra til bedriftenes kontorer.

– Det skjer så mye allerede rundt Universitetet, og det er så mange muligheter framover for næringslivet i Grimstad, sier Espen Nystad, daglig leder i Grimstad Næringsforening. Det handler om å samordne alle disse mulighetene til handlekraft, og ta de gode beslutningene som fører oss videre. Alt ligger til rette for utvikling og vekst i Grimstad framover, avslutter han.

Gode erfaringer med samskaping med Universitetet og Grimstad Næringsforening

– Vi fikk gode erfaringer med å samarbeide med studenter fra UiA da vi hadde en samskapingsprosess med UIA, Grimstad Næringsforening og oss i forbindelse med utarbeidelsen av «Strategisk næringsplan» sier næringssjef Bodil Slettebø i Grimstad kommune. Studentene ga mange nyttige innspill og innfallsvinkler i prosessen. Vi ser fram til ny samskaping om denne viktige handlingsplanen for å utvikle Grimstad som universitetsby.

-Det blir viktig å trekke byen, frivilligheten, næringslivet og universitetet tettere sammen, avslutter næringssjefen.

Når forprosjektet med studenter fra UiA er gjennomført, begynner selve prosjektet.

Workshop 1. november

Allerede 1.november inviterer Universitetet i Agder, Grimstad kommune og Grimstad Næringsforening til en workshop om Universitetsbyen Grimstad. Sammen ønsker vi å skape en attraktiv universitetsby hvor universitet, by, studenter, næringsliv og øvrige innbyggere knyttes tettere sammen.
-Hvordan kan Grimstads nærings- og samfunnsliv samt universitetet få økt gjensidig nytte av hverandre?
Vi byr på enkel servering fra kl. 16.30. Programmet starter kl. 17.00.
Tid: 1. november 16.30-19.00.
Sted: Grimstad rådhus, kommunestyresalen.

Mange representanter fra aktørene i samfunnslivet i Grimstad er invitert. Det er ønskelig at enkeltmedlemmer i Grimstad Næringsforening som ønsker å være med i prosessen melder seg på og deltar.

Info og påmelding finner her

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support