vår Næringspolitiske Valgdebatt før helgen ble politikerne utfordret på næringsrelaterte tema. Partiene var enige om at Grimstad må utvikles. Forutsigbare rammevillkår, tilrettelegging og samarbeid gikk stadig igjen.

Vi retter en stor takk til  våre sporty politikere og konferansier Trond Madsen fra NHO Agder for god energi og vinklinger til glede for over 50 til stede i salen.

Fra næringsforeningens side ble påpekt at forutsigbarhet, likebehandling, fremdrift og nok areal er momenter som er viktig for å posisjonere Grimstad som attraktiv etablererkommune overfor investorer, nye næringer og allerede etablerte næringer. Vi ser frem til å samarbeide for videre positiv utvikling av Grimstad som næringsarena.

Her et utdrag fra partienes innledning, mer kan leses på gat.no:

AP: Vi skal være vidsynte og ikke ta forhastede konklusjoner, men lytte så langt vi kan. Det handler om relasjoner og nettverk. Vi skal  opprettholde faste møtepunkter for å diskutere spørsmål. 

De Kristne: Øke kunnskap om off redusere skatt for næringslivet. Jobbe for et variert næringsliv som har etisk standard og overholder lover og regler.

FrP: Ønsker god  næringsvillkår for næringslivet i hele kommunen. Digitalt samfunn – vi må ha god mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen. Gode villkår for stedbundne næringer.

Høyre: Ta vare på Grimstads varierte næringsliv. Ligge til rette for og lage rammebetingelser som er gunstig for eksisterende, men også fremtidige virksomheter.

Krf: Evaluering videreføring serviceerklæringer, Forutsigbare i planer og reguleringsplasser, sørge for nok næringsarealer.Videreføre godt samarbeid mellom aktører i næringslivet og offentlig virksomhet. Kommunen skal være god på å bruke lokale aktører.

MDG: I førersetet for grønn innovasjon, heine om jordbrukskommunen  grimstad, legge til rette for resirkulering og ombruk.

Rødt: Næringsutvikling med hensyn til tilgjengelighet for alle og ivaretakelse av Grimstad. Ta vare på og øke areal for matjorda.

SV: Legge forholdene til rette for næringslivet så de kan drive med det de ønsker. Det ønskes en grønn tråd, grønn næring.

Venstre: Tilrettelegge for innovasjon, forskning og nyetablering. Forsterke gründerkommunene. Sammenslåing med Lillesand gir en av landets beste på nyetableringer, gjøres via folkeavstemning.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support