Top Image

Bygg-, anlegg- og eiendom

Gruppen har fokus på aktuelle temabaserte møteplasser for næringen, dialog med kommunens plan- og byggesak i forhold til temaer som berører næringen og vekst i Grimstad.

Gjennom året arrangemeres ulike påfyllsarenaer som f.eks frokostmøter der E18, arealplaner m.m står på agendaen.
Representanter fra bransjen deltar sammen med daglig leder i næringsforeningen i kommunens fora for bedret næringsdialog.

 

Næringsforeningen har blant annet tatt initaitiv til:

 

Næringsforeningen minner om at det via Grimstad kommunes hjemmesider er flere måter å få kontakt med kommunen på.