GNF Ung

 

Egen nettverkssatsning i Grimstad Næringsforening rettet mot unge, engasjerte arbeidere og studenter. Gjennom GNF Ung får du muligheten til å treffe likesinnede mennesker, få motivasjonspåfyll og møte konstruktive sparringspartnere!

GNF Ung

GNF Ung skal være en arena der unge voksne med engasjement, karriereambisjoner og nysgjerrighet kan møtes, få faglig påfyll, bli inspirert og heie hverandre fram.

Med unge menes i hovedsak de under 45 år,  ansatt i privat eller offentlig sektor, og studenter.


Næringsforeningen ønsker med GNF Ung å bidra til: 

  • Gi unge en stemme
  • Skape en arena/ et miljø for unge arbeidere som ønsker å bygge relasjoner i regionen.
  • Synliggjøre Grimstad og omegns karrieremuligheter, trekke unge til regionen og beholde kompetent arbeidskraft, bidra til å skape bolyst og bygge godt omdømme. 

 

GNF-Ung ønsker å være et friskt pust i det lokale næringslivet, dele kunnskap og bidra til å styrke miljøet gjennom faglig påfyll og nettverksbygging.

Gjennom året tilbyr vi ulike typer nettverkstreff med aktuelle temaer på agendaen.

 

Spille hverandre gode

Ved å fokusere på å skape gode synergier og spille hverandre gode, bidrar vi sammen til styrket samhold og utvikling.

Ambisjonen er å motivere og stimulere til personlig karriere og nye satsnigner hos gründer- og etablerte næringsmiljø. 

 

Som medlem av GNF Ung får du mulighet til å delta på våre eksklusive arrangementer, utvide ditt nettverk, bli inspirert, og få faglig, personlig og profesjonelt påfyll! 

 

GNF Ung fokuserer på:

  • Relasjon-/ nettverksbygging, faglig og personlig utvikling
  • Framsnakking, økt  bo- og etableringslyst, motivasjonspåfyll

 

Medlemskap og pris

GNF Ung er et nettverk med personlig medlemskap med en årlig medlemsavgift.

Meld deg inn via skjemaet nederst på  denne siden😊

 

  • Kr 150,- ekskl mva for studenter
  • Kr 300,- ekskl mva for ansatt i GNF medlemsbedrift
  • Kr 550,- ekskl mva for ansatt i ikke-GNF medlemsbedrift

 

Du kan være med i GNF Ung uten at du eller bedriften din er medlem i næringsforeningen.

Vi ønsker å dekke bredden i Grimstadregionens næringsliv og koble mennesker fra ulike bransjer og roller.

Alle er velkomne hos oss!

Du velger selv om medlemskapet skal betales privat eller via bedrift.

 

GNF Ung skal være engasjerende, motiverende, nyttig og gøy!

En arena for både utvikling og opplevelser!

 

Meld deg inn for å bli med på GNF Ung eventyret du også! 


VELKOMMEN!

Vi har en egen side på Facebook Grimstad Næringsforening Ung hvor vi deler litt av det som skjer - følg oss gjerne 😊

Meld deg inn i GNF Ung´s private Facebook-gruppe HER etter innmelding og bli en del av et åpent og inkluderende nettverk! Du blir invitert til eksklusive sosiale- og faglige arrangementer, og kjent med likesinnede på Sørlandet. Via Facebook-gruppen og e-post får du informasjon om arrangementer, samlinger, aktuelle eventer og annet relevant innhold!