Om oss

Grimstad Næringsforening (GNF) ble etablert i  2000 med formål om å fremme næringslivets interesser i Grimstadregionen.
Grimstad Næringsforening er pådriver for å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

GNF er en sentral arena for Grimstadregionens næringsliv.
  • Vi jobber for å bidra til å styrke Grimstads konkurransekraft som en attraktiv bo-, nærings - og kunnskapsarena. 
  • Vi er sparringspartner - etablering, utvikling, navigering eller bli kjent med Grimstad.
  • Vi hører gjerne fra deg!
GNF har oversikt over næringsutviklingen, samarbeider med og utfordrer kommunen, har regionale offentlig og private alliansepartnere, er møteplass og er aktiv bruker av sosiale medier og nettside.

GNF representerer tett på 500 virksomheter i Grimstad og omegn.
Våre medlemmer spenner fra internasjonalt rettede store bedrifter til små personlige selskap som representerer bredde både i antall og kompetanse.
Blant våre medlem er interesserorganisasjonene Grimstad Min By, Grimstad Håndverk- og Industriforening, Grimstad Bondelag og Fevik Næringsforening.

GNF er partipolitisk nøytral og har siden år 2000 virket som pådriver for næringsutvikling i Grimstad.
 
STRATEGI/ INNSATSOMRÅDER

BLI MEDLEM!