Top Image

Reiseliv

I gruppen sitter representanter for ulike overnattings- og opplevelsestilbud samt turistsjef.  

I samarbeid med bransjen gjennomføres årlig 3-5 bransjetreff  reiseliv, handel og servering.

I samråd med næringene jobbes det p.t. sammen for tre fokusområder.  

  • Samle aktørene om et felles prosjekt for strategisk utvikling av USPs med vekt på å styrke  Grimstad som bærekraftig reisemål både i lav- og høysesong.
  • Kompetansepåfyll: Bidra til at aktørene står bedre rustet til å møte kundene “der de er” i ulike digitale flater SoMe/ digitale markedskanaler
  • Vertskapsdag: Digital og / eller fysisk arena for medarbeidere i forkant av høysesong. 

 

Bransjemedlemmer har sammen med næringsforeningen vært referansegruppe for "Forprosjekt Destianjon Grimstad".