Strategi

Grimstad Næringsforening skal fungere som en positiv, samarbeidende brobygger som bidrar til et bedre næringsklima, vekst, verdiskaping og forutsigbarhet i rammevillkår.
STRATEGI
Vi skal jobbe for en næringsattraktiv kommune som etter arbeidsplasser først
  • Vi skal være Grimstadregionens viktigste møteplass
  • Vi skal lykkes sammen gjennom å tenke større enn oss selv
  • Vi skal ha en bærekraftig og lønnsom vekst

INNSATSOMRÅDER
  • Næringspolitikk/ rammevilkår
  • Nettverk
  • Kompetanse
  • Økonomi
BLI MEDLEM

NYHETSBREV