Top Image

Ressursgrupper

Ønsker du engasjere deg i, eller har du tips til nye ressursgrupper?  
Kontakt oss!

Ressursgrupper

Grimstad Næringsforenings ressursgrupper er støtte for administrasjon og styret.

De er en viktig del av foreningens arbeid og birdar til å styrke foreningens kunnskap innen ulike bransjer og fagmiljø.

Gjennom kompetanse innen sine respektive næringer og fagfelt bidrar ressursgruppenes bedrifter med fakta og innsikt til næringsforeningen.  
 

Ønsker du engasjere deg i, eller har tips til nye ressursgrupper  - kontakt oss! 

Sammen med administrasjonen bidrar deltakerne i ressuregruppene i egenskap av sin kompetanse og nettverk til å løfte fram saker og prosjekt av vesentlig betydning for våre medlemmer.

Ressursgruppene jobber med saker som fremstår av dens mandat, og som er omforent med styret. 

 

Det jobbes spesielt opp mot kommunen med kort- og langsiktige forhold som påvirker bransjers rammevillkår og utviklingspotensial for Grimstad og omegn.

 

For tiden har vi følgende ressursgrupper:

Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen

GNF Ung

Reiseliv og opplevelser

Tech-, digi- og innovasjon