TA DEL I FELLESSKAPET - BLI MEDLEM!

Som medlem blir du med i fellesskapet, du får dra nytte av og kan bidra i vår kontinuerlige jobb for å bidra styrke Grimstads konkurransekraft som en attraktiv bo-, nærings - og kunnskapsregion. 
  • Grimstad Næringsforening er pådriver for å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
  • Vi er en sentral arena for Grimstadregionens næringsliv, har oversikt over næringsutviklingen, samarbeider med og utfordrer kommunen.
  • Vi er engasjert i relevante og aktuelle næringslivssaker, har regionale alliansepartnere og er aktive brukere av sosiale medier og nettside.


GODE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I GRIMSTAD NÆRINGSFORENING:
1
NÆRINGSPOLITIKK

Vi er pådriver og jobber for næringspolitikk som bidrar til å videreutvikle Grimstads konkurransekraft som vekstkommune.

Bli hørt og vær med å påvirke - som medlem bidrar du til at vi kan jobbe strategisk med overordnet næringspolitikk. 

2
NETTVERKSBYGGING

Vi bygger nettverk for å bidra til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling.

Dyrk relasjoner, bygg nettverk og møt kollegaer på tvers av bransjer, samarbeidsaktører og konkurrenter.

3
MØTEPLASSER/ PÅFYLL

Invitasjoner til våre møter, kurs og arrangementer.

Du og dine kolleger får tilgang til påfyll via våre faglige og sosiale møteplasser.

4
RESSURSGRUPPER

Tilgang til og mulighet til å delta i ressursgrupper og fagnettverk og på tvers av bransjer. Næringsforeningen er en god diskusjonspartner i saker som opptar deg.

5
INFORMASJON

Informasjon i form av nyhetsbrev, pressemeldinger, sosiale medier og websider.

6
SYNLIGHET - ØK KJENNSKAP TIL BEDRIFTEN DIN

Din bedrift synlig på vår hjemmesides medlemsoversikt.

Muligheter til gratis profilering av din bedrifts nyheter og nye ansatte i våre digitale kanaler. Dette gjør du ved å mail oss informasjon og nyheter fra din bedrift.