Medlemsnytt

Som medlem kan du gratis sende inn nyheter og informasjon om din bedrift.

Dette blir publisert på næringsforeningens hjemmeside. Et utvalg vil i tillegg kunne bli distribuert via vårt nyhetsbrev eller andre digitale kanaler. 

Næringsforeningen  forbeholder oss retten til å redigere innsendt tekst.

Det må av teksten tydelig fremgå hvem som siteres og/ eller uttaler seg i saken.