Top Image

Tech-Digi-Innovasjon

Gruppen er under utvikling og skal blant annet bidra til å sette «high-tech» Grimstad på kartet, og initiere møteplasser for nettverksbygging og påfyll.

Grimstad er en sentral aktør i det teknologiske utviklings- og innovasjonsbildet, og vi er en sentral brikke når Agder og Norge rigges for det grønne skifte.
Næringsforeningen og den nye satsningen European Digital Innovation Hub Oceanopolis ønsker bidra til å løfte teknologi- og næringslivsdialogen og sammen med nærignen leggee strategi og agenda for synliggjøring av Grimstad som regionens tech- og innovasjonshub.