Næringsareal og lokaler

Grimstad er Agders tech-, digi- og innovasjonshub og et spennende sted å drive næring.
Vi er vekstkommune og vokser %-vis mer enn flere storbyer og våre naboer.
Tett på 6000 medarbeider og studenter har tilhold i Sørlandets Teknologipark i Grimstad.
Du spennende utviklings- og forskningsmiljøer som MIL, I4Helse, Norce, Care og Morrow Batteriesinnovasjonssenter tilknyttet UiA og teknologiparken. 

I 2006 fikk byens høyskole universitetsstatus. Campus Grimstad utgjør sammen med Campus Kristiansand Universitetet i Agder. Totalt er nærmere 3000 studenter er knyttet til Campus Grimstad og her tilbys studier innen en rekke teknologifag opp til masternivå, lærerutdanning, og sykepleierutdanning, PhDs m.m.

Grimstad er lokasjon for profilerte virksomheter innenfor en rekke bransjer fra tech/ it, finans, meglere, rederier og offshore-rettet virksomhet til garasjeprodusenter, planteskoler, gartnerier, hånderksbedrifter, handel, servering og reiseliv.

Grimstad er en av Sørlandets raskest voksende kommuner og et attraktivt sted å etablere seg, bo, arbeide og besøke.
Etablere næring i Grimstad?

Næringslokaler - leie

Næringslokaler - til salgs

Næringstomter - leie

Næringstomter - til salgs