Kontakt oss

Grimstad Næringsforening er pådriver for å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
  • Vi jobber for å bidra styrke Grimstads konkurransekraft som en attraktiv bo-, nærings - og kunnskapsregion. 
  • Vi er sparringspartner - etablering, utvikling, navigering eller bli kjent med vekstkommunen Grimstad.
  • Vi hører gjerne fra deg!

Grimstad Næringsforening
Besøksadresse
Skolegaten 1B
4876 Grimstad

Postsadresse
Pb 140,
4891 Grimstad