Årsrapport

Hvert år inviterer Grimstad Næringsforening til ordinært årsmøte. 
Årsmøtet gjennomføres i henhold til vedtektene.

For å få innblikk i vårt daglige virke og hva som skjer i adminsitrasjonen, kan være fint for deg som tilhører våre medlemsbedrifter å være oppdatert på årsrapporten.