Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er viktige støttespillere for Grimstad Næringsforening (GNF).
GNF har per i dag to ulike partnernivå: 
  • Hovedsamarbeidspartner
  • Samarbeidspartner

Hovedsamarbeidspartnere:
SPAREBANKEN SØR

J.B.UGLAND EIENDOM