Pause Play
Top Image

Grimstad Næringsforening

NETTVERK - PROFILERING - PÅVIRKNING - MØTEPLASS - INFORMASJON

Sentral arena for Grimstadregionens næringsliv.
Pådriver for gode rammevilkår for næringslivet.
Les mer
Top Image

Bli medlem

SYNLIGHET - NETTVERK - TALERØR - MØTEPLASS - KOMPETANSEPÅFYLL

Sterkere sammen!
«Dess flere vi er, jo større bredde vi representerer, desto sterkere blir vår stemme!» 
Hanne Gulbrandsen, daglig leder.
Bli medlem her
Become member background
Sammen for en positiv næringsutvikling

«Jo flere vi er, dess større bredde vi representerer, desto sterkere blir næringslivets stemme»
Hanne Gulbrandsen, daglig leder.

 

NETTVERKSBYGGING - PROFILERING - PÅVIRKNING

MØTEPLASSER - INFORMASJON