Hvem vil du nominere til
Vinnere Grimstad kommunes Næringspriser 2022

Hvem vil du nominere til "Årets bedrift", eller prisen "Årets grønne omstillingsbedrift" 2023?

24. oktober 2023 | Tekst: GNF
Grimstad kommune delte i fjor ut to nyopprettede kommunale næringspriser. Årets nominering er igang. Du kan nominere egen eller andres bedrifter du synes fortjener prisene. Nominasjonsfrist: 19. november.

Prisene «Årets bedrift» og «Årets grønne omstillingsbedrift» er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for næringsutvikling i Grimstad og skal gå til virksomheter som har gjort seg bemerket innenfor sin kategori. 
Virksomheten skal være lokalisert i Grimstad og næringsprisen kan ikke gis til kommunale virksomheter. 

Med økt fokus på bærekraft, klima og miljø er det også et mål at prisene skal stimulere til og belønne innovasjon og innsats som er i samsvar med et eller flere av FNs 17 bærekraftmål.

Årets bedrift 2022:
Green Norway AS som bidrar til grønn omstilling og det grønne skiftet ved å redusere energiforbruk på bygg i hele Norge. 

Årets grønne omstillingsbedrift 2022: 
Sørlandslisten ble tildelt prisen etter at de i oktober 2021 ble verdens første produsent av listverk og utforinger med Svanemerket. 

Prisvinnerne får henholdsvis 25 000 kroner og 15 000 kroner, et diplom, heder og ære. 

Prisene deles ut på Grimstad Kommunes Nyttårsmottakelse.
 

Jury Grimstad kommunes Næringspriser:
Ordfører Beate Skretting (H), kommunestyrerepresentant Marit Grefstad (Ap), leder av Grimstad Næringsforening Hanne Guldbrandsen og en representant fra UiA. 

Vi har et fantastisk innovativt, nyskapende og sterkt næringsliv i Grimstad, og det er mange gode kandidater å nominere. Så oppfordringen er å sende inn forslag på kandidater. Det kan man gjøre via kommunens hjemmeside, sier ordfører Beate Skretting. 


Frist for å sende inn forslag er 19. november

Les mer om prisene og finn skjema for å nominere kandidater på Grimstad kommunes nettside.