Kommunen får åpen innsynsløsning fra 8. april.
Bransjetreff BAE

Kommunen får åpen innsynsløsning fra 8. april.

03. april 2024 | Tekst: GNF
Fin dialog og bra engasjement da Byggesaksavdelingen møtte næringslivet under ukens Bransjetreff BAE.
I dagens bransjetreff BAE ble det gitt status for kommunens Byggesaksenhet.
  • Fullbemannet, produkjsonen er bra.Restansene har gått ned, eldre saker er ryddet i, godt arbeidsmiljø. 
  • Godt politisksamarbeid med TU. 
  • Rutiner er på plass, men noen utfordringer knyttet til det nye systemet Plan&Build. Melding om mottatt søknad (MOMS) vil bli skrudd på etter hvert. 

Åpen innsynsløsning fra 8. april.
Klagesaker til TU tar en del tid sammen med innsynsbegjæringer, men dette vil forhåpentligvis endre seg nå som kommunen har en åpen innsynsløsning fra 8 april. Følg med på hjemmesiden til kommunen.
Alle byggesaker vil få fulltekstpublisering rett på nett fra 1 april. Eldre saker må det fremdeles søkes om innsyn .

Det ble gitt innsikt i kommunens kanaler for dialog med særlig fokus på hvordan nå byggesak, aktuelle linker på kommunens hjemmesider, ny kartløsning som er på gang og fordeler med digitale byggesøknader. 

I tillegg ble det  innblikk i trender i samfunnet, eksempler på svar fra Statsforvalter, presentasjon av medarbeiderne på byggesak.

Det ble også minnet om at alle er velkomne innom uten forhåndsavtale på «Åpen dør Plan- og Byggesak» som finner sted hos næringsforeningen i Sorenskrivergården kl 13-17 siste torsdag i måneden.

Dagens presentasjon finner du her.