Kompetanseløft for Bærekraft i Agder

Kompetanseløft for Bærekraft i Agder

20. mars 2024 | Tekst: GNF
Vi i Næringsalliansen i Agder, har gått sammen med UN Global Compact for å realisere en omfattende bærekraftsoffensiv rettet mot små- og mellomstore bedrifter i regionen. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 

Prosjektets hovedmål er å mobilisere og støtte små og mellomstore bedrifter i Agder med bærekraftig omstilling for å møte nye krav fra myndigheter, kunder og andre interessenter.
Prosjektet skal også legge til rette for et bredt samarbeid med eksisterende bærekraftsinitiativ i regionen som har tilbud til små- og mellomstore bedrifter. 
 

Næringslivet står midt i en omfattende endringstid og små- og mellomstore bedrifter må navigere i en “bærekraftsjungel” av krav og begreper både fra norske myndigheter og EU. Bedrifter som ikke henger med i den bærkraftige omstillingen risikerer å tape i anbudsprosesser, få dårlige vilkår og tilgang på lån og tape i kampen om kunder og kompetente arbeidstakere. 

Kompetanseprogrammet i 2024:

Som en del av prosjektet vil UN Global Compact Norge i samarbeid med de lokale næringsforeningene og -hagene, tilby et kompetanseprogram som består av fysiske workshops i regionen i perioden 2024 – 2027.  
 

Kompetanseprogrammet er praktisk rettet og skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk bærekraftsarbeid for å styrke sin konkurransekraft og ruste seg for fremtiden.   
 

Kompetanseprogrammet består av 4 fysiske workshops som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess. 

 

 • Workshop 1 og 2
  Her veiledes bedriftene i å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften. I workshopen brukes verktøyet vesentlig.no, som er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact, og er gratis å bruke. Analysen gir svar på hvilke bærekraftstiltak som bør prioriteres og gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet.  
 
 • Workshop 3 gir metodikk og rammeverk for å sette konkrete mål for bærekraft i bedriften, og fokusere på å lage en handlingsplan for å nå målene.   
 
 • Workshop 4 gir en introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak. 


Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi anbefaler å stille to fra hver virksomhet. Kompetanseprogrammet er utviklet av UN Global Nettverk Norge.  

Informasjon om påmelding: 

Datoer for de første kompetanseprogrammene som gjennomføres for alle som ønsker delta. Kursene holdes i Arendal, Kristiansand og Lyngdal/Liser.

Klikk og MELD DEG PÅ Kompetanseprogrammet i Arendal


Arendal:

Onsdag 17.april 2024, kl 8.30 – 12.00:
       
 • Workshop 1: Vesentlighetsanalyse del 1.  
 • Sted: Teaterplassen 3, 4836 Arendal (GRID-huset).  


Tirsdag 7.mai 2024, kl 8.30 – 16.00:         

 • Workshop 2: Vesentlighetsanalyse del 2 og Workshop 3: Sette mål og iverksette tiltak. 
 • Sted: Sparebanken Sør i Arendal,  Vesterveien 1 A/B, 4836 Tyholmen. Inngang Kirkebakken. 


Onsdag 5. juni 2024, kl 8.30 – 12.00:          

 • Workshop 4: Rapportering og kommunikasjon. 
 • Sted: Sparebanken Sør i Arendal,  Vesterveien 1 A/B, 4836 Tyholmen. Inngang Kirkebakken. 


Deltakeravgift 

Pris for fullt kompetanseprogram pr bedrift : 

 • Pr bedrift (medlem*):             kr 5000,-** (opptil to deltakere for prisen av en).  
 • Pr bedrift (ikke-medlem):       kr 8.500,- **(opptil to deltakere for prisen av en).  

*Medlemsprisen gjelder bedrift som er medlem i en næringsforening / deltaker i næringshageprogram i Næringsalliansen i Agder og/ eller medlem i UN Global Nettverk Norge.

**Det påløper ikke mva.  


Kristiansand: 

 • Workshop 1: 5. september (halv dag) 
 • Workshop 2+3: 26. september (hel dag) 
 • Workshop 4: 10. oktober (halv dag) 

Påmelding kommer.
 

Lyngdal/Lister: 

Datoer og påmelding kommer.