Kunstig intelligens - angår oss alle
Horisont i Amfiet på UiA: Elisabeth Austad Asser

Kunstig intelligens - angår oss alle

05. april 2024 | Tekst: GNF
Flott oppmøte i snøværet og god feed-back på premiere for møteplass Horisont.
Takk til Elisabeth Austad Asser, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Sør for interessant innblikk i hvordan vi bevisst og ubevisst påvirkes av kunstig intelligens.
Teknologi har vi som menneskehet alltid holdt på med.
Oppfinnelser som steinøks, pil og bue, hjul og dampmaskin har forenklet livene våre her på kloden og ført til at vi ikke lenger er underlagt naturens krefter.
Vi har fått økte levekår, bedre helse, mer mat, varme, praktiske hus, mulighet til å reise over lange geografiske avstander på superkort tid. Blant uendelig mye annet.
Teknologi har på denne måten vært driveren for fremskritt og velstand.

Hvorfor er det da så mange som roper varsko om «vår tids teknologi» kunstig intelligens?
Hva bør du egentlig være redd for DERSOM du skal være redd for kunstig intelligens?

 
  • Hvilke utfordringer og muligheter gir den nye teknologien oss som enkeltmennesker og samfunn?
  • Hva er egentlig ansvarlig kunstig intelligens?
  • Hvorfor det er sånn at kunstig intelligens kan utfordre grunnleggende verdier i samfunnet – og hva vi kan gjøre med det? Så hva er det EGENTLIG vi bør frykte dersom vi skal frykte kunstig intelligens?

Sulten på å vite mer?
Meld deg på kurset «Kunstig intelligens, menneske og samfunn» på UiA.
Oppstart 22. april, påmledingsfrist 10. april.  


Horisont er en uformell møteplass for inspirasjon, impulser og innspill av og med folk fra næringsliv, akademia og studenter og arrangeres første torsdag i måneden kl 11.30 – 12.15 i Amfiet, 1 etg. på UiA Campus Grimstad. Arrangementet er et samarbeid mellom UiA, J.B. Ugland Eiendom, Grimstad kommune  og Grimstad Næringsforening.