Næringsalliansen i Agder vil tettere på nasjonale beslutningstakere
Lokalet Næringsalliansen i Agder kan benytte i Oslo. Fra venstre: Bjørn Næss OHF, Trond Backer NA og Emma Maria Svärdh OHF Foto: Nikr

Næringsalliansen i Agder vil tettere på nasjonale beslutningstakere

07. mai 2024 | Tekst: GNF
Dette er noe vi har jobbet med siden vi etablerte Næringsalliansen i Agder, sier Trond Backer, sekretariatsleder i Næringsalliansen i Agder (NA) og bekrefter at Oslo Handelsstands Forening fra medio september stiller lokaler disponible for Næringsalliansen i Agder i sine lokaler i Oslo.
Ikke synlige nok
Tilbakemeldinger både nasjonalt, fra stortingspolitikere, samt fra regionalt næringsliv viser at Agder er ikke synlige nok der beslutningene tas nasjonalt.
Andre regioner har vært flinkere enn Agder til å løfte fram sine saker.  Målet med det nye kontoret er at næringslivet i Agder skal få en sterkere stemme nasjonalt og bedre sjans til å løfte fram viktigste saker.

Sterkere stemme nasjonalt

Åpning av det nye kontoret handler om å ta posisjon. Agder er et fantastisk sted å bo, men det er også et attraktivt sted å jobbe. Vi har veldig mye å selge inn, sier Backer.

Næringsalliansen tre hovedarbeidsområder vil bli lagt vekk på:  
  • Vei og infrastruktur.
  • Grønne verdikjeder.
  • Løfte opp og synliggjøre Agders omdømme som en god arbeidsregion.

Være der det skjer
Næringsalliansen har god kontakt med egne stortingspolitikere, men ønsker komme være tett på dem som leder utvalg og komiteer. 
Det er ikke alltid enkelt å få beslutningstakerne ned til regionen, og det er derfor viktig for alliansen å være i nærheten av der ting skjer og beslutninger tas. De nye lokalene vil også gi mulighet til strategiske invitter til politikere og andre sentrale aktører nær Stortinget.

Vi er en region i vekst. Det skjer veldig mye spennende i regionen, og næringslivet ønsker bidra til å løfte fram satsningene. Via Næringsalliansens nye lokasjon i  Oslo tar næringslivet sin del av ansvaret ved å være tettere på for å skape god dialog rundt de viktigste sakene som påvirker regionen direkte og indirekte.

Hvis vi ser til andre storbyer i Norge, er fysisk tilstedeværelse på beslutningsarenaer en vanlig praksis med stor nytteverdi, avslutter Backer.