Slik når du plan- og byggesak
Åpen dør plan- og byggesak siste torsdag i måneden. Foto: GNF

Slik når du plan- og byggesak

10. mai 2023 | Tekst: Grimstad Næringsforening
Skal du bygge, rive eller endre?
Trenger du rådføring før eller under plan- og/eller byggeprosess?
Visste du at det ligger mye tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside som kan gi svar på mange av dine spørsmål, uten å måtte sende kommunen en henvendelse?

Har du behov for kontakt med kommunen, nås både plan- og byggesak primært digitalt.
Slik får du kontakt:
«Åpen dør plan- og byggesak» siste torsdag i måneden
Kl. 13-17 siste torsdag i måneden er enhetslederne for plan- og for byggesak tilgjengelig for deg i næringsforeningens lokaler. Du trenger ikke forhåndsavtale tid. 
Her svares det på spørsmål, veiledes det, samt du kan få status på hvor i systemet din sak ligger. Det gis ikke saksbehandling «over disk».
Tilbudet er et servicesamarbeid fra kommunen til næringsforeningens medlemmer.

Byggesak: 

Grimstad Kommune har digitalt byggesakstorg.

BYGGESAKSTORG
Har du konkrete spørsmål, behov for samtale/ avklaringer FØR du søker? Send e-post direkte til Byggesaksenhet - da kan de enkelt svare deg: byggesakstorget@grimstad.kommune.no

RING MEG
Byggesak har et ring-meg-skjema  for enklere spørsmål/henvendelser. Registrer informajonen din og be om å bli oppringt eller kontaktet på e-post. 
Henvendelser svares primært ut følgende ukedager: Mandag, tirsdag og torsdag.

FORHÅNDSKONFERANSE
Når du trenger å avklare rammer/forutsetninger for planene dine kan du bestille en forhåndskonferanse. Dette gjør du digitalt via Skjema for bestilling av forhåndskonferanse - En saksbehandler tar da kontakt med deg for å avtale et møte/forhåndskonferansen på rådhuset. 
Husk å oppgi hvilken eiendom det gjelder, hva du ønsker å gjøre og hvor på eiendommen det skal gjøres.

BOOK EN SAKSBEHANDLER
I en eksisterende sak kan du via nettet enkelt booke tid med din saksbehandler.

NYTTIGE LENKER 
Annet nyttig ifht. byggesaker finner du
her


 
Plan:

Har du konkrete spørsmål og/eller behov for samtale/avklaringer? Slik kontakter du planavdelingen:

RING MEG
Planavdelingen har et ring-meg-skjema. Registrer informasjonen din og be om å bli oppringt eller kontaktet på e-post. 

BOOK EN SAKSBEHANDLER
I en eksisterende sak kan du via nettet enkelt booke tid med saksbehandler.

Kontaktinfo - ansatte i planavdelingen: klikk og scroll her.


Annet nyttig ifht plansaker finner du her

Generelt:
Dersom du ikke bruker kontaktflatene i linkene over, så er det også alltid en mulighet å sende e-post til postmottak@grimstad.kommune.no
Disse henvendelsene blir arkivert og fordelt til aktuell saksbehandler i kommunens sak- og arkivsystem. Sendes epost kun til den enkelte ansatte, så vil henvendelsen bli liggende ved evt. fravær (sykdom, ferie, permisjoner, m.m.).