Solide tall - Avigo Hjelper flere ut i jobb
Tone Varberg, daglig leder. Foto: Erling Slyngstad Hageland

Solide tall - Avigo Hjelper flere ut i jobb

24. oktober 2023 | Tekst: GNF
Hittil i år har Avigo hjulpet like mange ut i jobb som i løpet av hele 2022. Langt over landsgjennomsnittet, viser nye tall fra bransjeforeningen i NHO.

Dette er en flott anerkjennelse av den jobben våre dyktige medarbeidere gjør hver eneste dag. Men aller viktigst, viser disse tallene at det nytter. Veien tilbake til arbeidslivet kan føles lang, men den blir overkommelig når vi går den sammen, sier Tone Vareberg, daglig leder ved Avigo.


Avigo jobber på oppdrag fra Nav og eierkommunene Lillesand, Birkenes og Grimstad, og har som hovedmålsetning å få flere mennesker ut i jobb eller utdanningsforløp. I løpet av årets første åtte måneder har like mange fått et tilbud gjennom Avigo som i løpet av hele 2022.

Meningsfull hverdag

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for dem som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Dette er mennesker med lite eller ingen arbeidserfaring, og som har behov for ny kompetanse for å komme ut i, eller tilbake i, arbeid. Gjennom et godt samarbeid med ulike bedrifter i Agder, får de prøvd seg i forskjellig type arbeid. I bedriftene har de fokus på god opplæring og mestring for å oppnå en varig tilknytning til arbeidslivet, alt gjennom tett oppfølging av veiledere på Avigo. 

– Gjennom AFT-tiltaket har vi hittil i år hjulpet om lag 62 prosent av deltakerne ut i jobb eller utdanning. Det er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 46,8 prosent, og bedre enn fjoråret, da vi lå på 58 prosent. I år har vi flere i tiltaket, og vi har flere som lykkes med å komme i jobb. Det er spesielt gledelig, og helt i tråd med vår forsterkede satsing på yngre utenfor arbeidslivet. Vår klare ambisjon er å doble antallet vi hjelper ut i jobb, og dette viser at vi er på god vei, sier Vareberg.

– At så mange av dem som står langt utenfor arbeidslivet lykkes med å komme i jobb, er helt fantastisk. Det betyr mye for oss som samfunn, men er enda mye viktigere på det individuelle plan. Med arbeidet får de en meningsfull hverdag full av mestring og relasjoner, sier hun.

Vareberg minner om at de som ikke ender opp i jobb gjennom tiltaket, får hjelpen de trenger på andre måter. Noen skal ha mer behandling, mens andre blir avklart mot full uføregrad. 

– Etter gjennomført AFT kan de være trygge på at det er det riktige resultatet for dem, understreker hun.

Fulltidstilbud for unge voksne 

Avigo Tjenesten er et fulltidstilbud for unge voksne mellom 18 og 30 år, som står utenfor arbeid og utdanning, og bosatt i Lillesand og Birkenes kommuner. 

– Tjenesten jobber med å styrke de unge sine muligheter og troen på seg selv, ved et variert tilbud individuelt og i gruppe. Det viktigste vi kan gi dem er opplevelsen av motivasjon og mestring. Derfor har vi også fokus på det sosiale, på matlaging, samtaler og trening. Deltakerne får karriereveiledning, de er med på bedriftsbesøk og på skriveverksted med bistand i jobbsøkerprosessen. I tillegg får de arbeidstrening, både internt i Avigo og i eksterne bedrifter. En stor grad av involvering og medvirkning er viktig for at de skal få et eierforhold til arbeidshverdagen sin, og vi ser at tett oppfølging over tid gir de beste forutsetningene for at de skal bli stående i jobb i det lange løp, sier Vareberg.

Gjennom tiltaket følger Avigo deltakerne så lenge det trengs, og helt til de starter i jobb, studier, er overført til andre tiltak eller har landet en annen god løsning for den enkelte deltaker. Nesten sju av ti kommer ut i arbeid eller utdanning, og en stor andel av dem som finner veien til arbeidslivet klarer dette uten videre bistand fra NAV. 

Hjelp til studier

Et annet viktig virkemiddel er Studier med støtte, rettet mot UiA-studenter med psykiske helseutfordringer som har utdanningstiltak i NAV. Avigo følger til enhver tid opp om lag 65 studenter, som gjennom dette tiltaket får den individuelle støtten og oppfølgingen de trenger for å nå sine studiemål. Rundt nitti prosent av studentene har ved endt program oppnådd sine studiemål, eller går videre med studier på egenhånd, uten behov for støtte. Ved endt studieløp kan de som trenger det også få hjelp til å komme ut i jobb.
 

Det er viktig å huske at hvem som helst av oss kan havne utenfor arbeidslivet, og at de som står utenfor er like forskjellige som alle de andre, med hver sine forutsetninger, evner og behov. Veien ut i jobb ser heller ikke lik ut, men felles for alt vi kan bidra med er individuell tilpasning og støtte over tid. Vi lærer jo vi også, av alle som deltar i tiltakene våre. Avigo har stor grad av brukermedvirkning, og vi utvikler og forbedrer oss kontinuerlig, basert på erfaringer med deltakerne våre, sier Vareberg.