Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner i Næringsalliansen
Fv. Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør og Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen. Kilde: nikr.no

Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner i Næringsalliansen

04. april 2023 | Tekst: Grimstad Næringsforening
Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner i Næringsalliansen.
"Vår visjon om å bidra til bærekraftig vekst og utvikling går hånd i hanske med formålet til alliansen" sier Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjon.
Forrige uke ble samarbeidsavtalen mellom Næringsalliansen og Sparebanken Sør formalisert.
- Vi er svært takknemlige for at Sparebanken Sør på denne måten vil bidra til at vi kan fortsette vårt arbeid med å forene næringslivet om felles regionale næringspolitiske saker, sier sekretariatsleder for næringsalliansen, Trond Backer.

Grimstad Næringsforening er en del av Næringsalliansen i Agder som ble etablert høsten 2020 med støtte fra Agder fylkeskommune. Næringsalliansen består av seks næringsforeninger og fem næringshager/innovasjonsselskaper lokalisert i Agder, og har til sammen over 3000 medlemsbedrifter. Disse bedriftene representerer ca 100.000 arbeidstakere.

- Støtten fra fylkeskommunen fortsetter, og sammen med bidraget fra Sparebanken Sør kan vi nå intensivere vårt arbeid med satsningsområdene vei og infrastruktur, grønne verdikjeder og Agders omdømme. Vi er glade for å ha Sparebanken Sør med på laget, understreker Backer.

I 2020 tok de regionale næringsaktørene initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse - Næringsalliansen - for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen og sikre at relevant informasjon når ut. Næringsalliansen skal bidra til å forankre regionale satsninger i næringslivet og mobilisere flere næringslivsaktører inn i regional utvikling, delta i prosjekter knyttet til regionale satsinger innenfor alliansens prioriterte satsinger, samt være en aktiv pådriver inn mot nasjonale aktører og media.

Tidligere i år ble det kjent at Næringsalliansen fikk tildelt 500 000 kroner fra Agder Fylkeskommune for 2023, med tilsvarende bevilgning for 2024.
I søknaden utdypes valg av satsningsområder:

«Vei og infrastruktur har stor betydning for regionen, og for å få prosjekter realisert må vi holde trykket oppe. Grønne verdikjeder er viktige for å få grønne satsninger til regionen og for at Agder skal være del av det grønne skiftet. For å skape vekst og nye etableringer er vi avhengige av et positivt omdømme for regionen. Ved å lykkes på disse tre områdene vil Agder posisjonere seg som en felles bo- og arbeidsregion.»


Et felles mål om bærekraftig utvikling

Nå har også Sparebanken Sør tatt en aktiv rolle som finansiell samarbeidspartner i Næringsalliansen. Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør, mener at næringsforeningene og næringshagene er viktige aktører for utvikling av næringslivet og regionen.

- Med en felles allianse blir de en enda sterkere stemme- og kraft for Agder. Som en viktig næringslivsbank er Sparebanken Sør allerede samarbeidspartner med en rekke av medlemmene i Næringsalliansen, og det er helt naturlig for oss å ta en rolle også her. Vår visjon om å bidra til bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen går hånd i hanske med formålet til alliansen, sier Kvelland.Næringsalliansens tre strategiske satsingsområder for kommende periode:

  • Vei og infrastruktur
  • Grønne verdikjeder
  • Agders omdømme/synlighet


Næringsalliansen består av følgende parter:

Grimstad Næringsforening
Arendal Næringsforening
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Sørlandsparken Næringsforening
Vennesla Næringsforening
Lister Næringsforening

Lindesnesregionens næringshage
Lister nyskaping
Pågang næringshage
Setesdal regionråd
Innoventus Sør