Tydelige adresseringer da næringslivet møtte Agderbenken
Foto: GNF Grimstad Næringsforening og Næringsalliiansen i Agder dialogmøte med Agderbenken

Tydelige adresseringer da næringslivet møtte Agderbenken

20. oktober 2023 | Tekst: GNF
Vi har sammen med Næringsalliansen i Agder vært i dialogmøte med Agderbenken. Strøm og Statsforvalteren blant de viktigste punktene på sakslisten.
 
Strøm - Urimelig og negativt konkurransevridende. Behov for tiltak for å redusere strømprisene og utjevne forskjellene
Strømpriser er nå den mest aktuelle og akutte saken vi løfter for regionens næringsliv.  Uforholdsmessige prisforskjeller på strøm basert på prisområder reduserer konkurransekraften for virksomhetene i vår region, tilhørende strømområde NO2. Det er urimelig at vi i sør må betale så mye mer for strømmen. Det er behov for tiltak for å redusere strømprisene og utjevne forskjellene. 

Statsforvalteren - Behov for endring! Det kan Stortinget gjøre noe med.
Saksbehandlingstid hos Statsforvalteren alt for lang tid. Statsforvalteren er med å dra ut prosesser med innsigelser. Stortinget kan som Statsforvalterens oppdragsgiver ta et ansvar i å endre og forbedre. P.t. oppleves at samfunnets interesser og behov ikke møtes med eksisterende mandat. Vi utfordret på å vise en vilje til å utfordre dagens situasjon for å unngå at statsforvalteren blir et negativt ledd i samfunnsutviklingen. 

E18 og E39
Vi trenger firefeltsvei hele veien fra Oslo til Stavanger, fortgang i prosesser og fremdrift i reguleringsarbeid var blant temaene som ble adressert. Viktighet av 

Batteri 
Næringslivet etterlyser og trenger statlige initiativ og stimuleringer som viser at Norge ønsker en batterisatsning. Lagring av energi vil være en viktig global teknologi som Norge må ta del i. Internasjonale investorer er utrygge på om den norske satsningen er forankret i regjering og storting da regjeringen hittil har vært nølende i sin støtte til batterisatsninger i Norge..


Det ble en konstruktiv dialog der også andre viktige temaer som havvind, Hydrogen, næringsveier og Agders omdømme ble adressert. 

Sammen med Næringsalliansen møter vi Agderbenken et par ganger i året.

Næringsalliansen i Agder