Webinar: Hvordan digitalisering og bærekraft vil transformere arbeidsliv og samfunn

Webinar: Hvordan digitalisering og bærekraft vil transformere arbeidsliv og samfunn

13. september 2023 | Tekst: GNF

Vi er midt i en digital revolusjon som påvirker verden i stadig større grad. 
Konsekvensene av dette er betydelige og berører grunnleggende deler av samfunnet, som blant annet etikk og lovgivning. I tillegg kan den ha både positive og negative konsekvenser for ulike bærekraftsdimensjoner.
Hvordan former dette samfunnet og arbeidslivet i tiden fremover? 

I UiA Vitens webinar 22. september kl 8.30- 9.00 kan du hente innsikt og inspirasjon.
Mens du tar dagens første kaffekopp, vil professor Leif Skiftenes Flak gi deg et lite innblikk i dagens tema.
Han har over 20 års erfaring med forskning og undervisning knyttet til digitalisering og bærekraftig utvikling. 

Webinaret innledes av Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder.
Til slutt blir det en presentasjon av noen av universitetets videreutdanningstilbud.  

PÅMELDING - KLIKK HER!

Mer om Leif  Skiftenes Flak her.
Mer om UiA Viten her.