Konstruktiv dialog rundt mulighetsrom og utfordringer da Grimstad Næringsforening (GNF) møtte Formannskapet til årlig dialogmøte. GNF adresserer aktuelle temaer på vegne av våre medlemmer. I år sto mer gass på internkapasitet-, nærings- og boligutviklingspedalen på agendaen.

Vil vi være med? Toget går nå – og det går fort!

Næringsforeningen ba om fortgang i oppstart prosess for å legge til rette for mer næringsareal i kommunen, slik at Grimstad sees som et relevant etableringssted for «leverandørkjede-aktører» og andre som ønsker  etablere seg i Agder som følge av Morrow, samt at Grimstad også har tilbud til eksisterende virksomheter som ønsker vokse.

Daglig leders oppfordring om snarlig felles workshop for å drodle arealmuligheter sammen ble godt mottatt av både Formannskap og administrasjon.

Arendal antar de klarer å absorbere omlag 60 % av nærings- og boligbehov som følge av Morrowetableringen.
GNF utfordret på hvor stor andel Grimstad kan og bør klare og hva som må til for å få det til.
Kapasitet, taktskifte, en aktiv rolle, midler var blant temaene som ble diskutert.

Byfortetting; mer bolig- og næringsareal tett på gamlebyen

Kommunens visjon er «Med viten og vilje»  – Da handler det også om å tørre og våge; Sikre fremdrift plan- og reguleringsarbeid slik at Torskeholmen, Nye Odden, Pharos Odde og Gundersholmen blir prosjekter som styrker kundegrunnlaget til driverne i gamlebyen og som gjør det mer attraktivt å besøke og bo i sentrum.

Daglig leder møtte gehør for at sentrum er navet som også trenger vekst, og  fortetting i gamlebyen er krevende. Å åpne for utvikling og utbygging av havneområdene med en  miks av nærings- og boligareal i nok volum så det også blir regningssvarende å opparbeide gode felles-/ rekreasjonsareal for innbyggere og besøkende samt tenke utvikling videre langs aksen opp mot Øygårdsdalen vil øke attraktivitet og styrke gamle byen. Avklaringer og fremdrift rundt E18 og kapasitet saksbehandling var også på agendaen.
“Det verste er å gjøre  – ingenting”, noe verken Formannksap, kommuneadministrasjon ønsker.
Les mer i GAT her.

 

 GNFs diskusjonsgrunnlag til Formannskapet:

1)    NÆRINGSAREAL, KRAFT ETC; BEHOV OG PRIORITERINGER Hva tenker politikerne, hvilke handlinger ser de for seg? Hvordan ivareta Grimstads interesser i det regionale næringsarbeidet, herunder sikre hensiktsmessige næringsareal? Kan Grimstad være proaktive ifht Morrow-synergiene, hvordan?

2)    BYUTVIKLING/ E18 Hvordan ser politikere og næringsliv på Torskeholmen og de andre sjønære arealenes betydning for et fremtidsrettet, konkurransedyktig Grimstad – både med hensyn bolig- og næringsutvikling?

3)    SAMHANDLINGSKLIMA P&B Hvordan kan politikerne og GNF være konstruktive partnere for å få løst kritisk kapasitet, spesielt innen byggesak?

Til stede fra GNF:
Styreleder Merete Lie Seland, styremedlem Lin J Nicolaysen og Åsmund Knutson samt daglig leder Hanne Gulbrandsen.

Siencefiction-aktig –  Morrow kan gi store ringvirkninger for Grimstad

Senere på dagen ga Nina Hunsanger Framås fra Morrow Formannskapet innblikk i status for Morrows fremdrift ifht Innovationsenteret i Grimstad, pilot- og gigafabrikk i Arendal, kapitalinnhenting, rekruttering, behov for  boligleie/ boligkjøp, “welcoming utenlandske medarbeidere i Agder” m.m
Morrow har i dag 50 ansatte fra 15. nasjoner. I løpet av året. runder de 100 ansatte.

– Jobben er ikke gjort når vi har rekruttert og fått dem hit, vi må få dem til å bli, fortalte Nina.
Grønn industri, spenningen med en ny aktør, livskvalitet i Norge, og bedre balanse mellom fritid og arbeid er noe av det selskapet ser trekker folk fra andre land til Norge og Sørlandet.

– Vi skal få opp farten, og vi skal satse for å møte de behovene. Både behovene de ansatte har, men også for å være rustet for ringvirkningene. 2.500 ansatte på fabrikken kan bety 10.000 nye arbeidsplasser i regionen. Om alle de har en familie, begynner det å bli dimensjoner, sa kommunedirektør Magnus Mathisen.
Les mer i GAT her.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support