Hvordan mener DU kompetansebyen Grimstad bør utvikles?

Hvordan mener DU kompetansebyen Grimstad bør utvikles?

16. september 2022 | Tekst: Hanne Gulbrandsen
Vil du være med å påvirke Grimstad sin framtid? Mandag den 19/9 kl. 17 i salen på biblioteket kan du være med å gi dine innspill til hva kommuen bør fokusere på for at Grimstad skal tiltrekke seg flere kompetansemiljø og bli ennå mer kjent som kompetanseby. Meld deg på!

I vår ble det gjennomført et omfattende medvirkningsarbeid, hvor det kom inn hundrevis av gode innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Innspillene resulterte i 4 satsningsområder: Grønnere hverdag, næringsutvikling, kompetansebyen og livsmestring i alle faser.
Nå trengs din hjelp for å fylle satsningsområdene med innhold!

Viktig! Påmelding til samlingene gjøres her: https://forms.office.com/r/s5paWr3w56
Påmeldingen er helt uforpliktende, og er kun ment for å gi et cirka omslag over hvor mange som deltar på hver samling.
 
 
PROGRAM

* Velkommen v/ordfører Beate Skretting
* Kommuneplanens samfunnsdel – hvorfor skal vi ha noen satsingsområder? v/ plansjef Hans Tveitereid
*Innledning med kommunalsjef for oppvekst, Anne - Grete Glemming
*Foredrag med viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, Gøril Hannås, og rektor ved Dahlske videregående skole, Gunhild Espeset
* Diskusjon i grupper
* Oppsummering