Torsdag var representanter fra majoriteten av Sørlandets næringsforeninger og næringshager samlet i Kristiansand for å se på mulighetene for hvordan legge grunnlag for et best mulig samarbeid i tiden fremover. Hele ni ulike næringsforeninger/hager stilte som representanter for mange hundretalls Sørlandsbedrifter med flere tusen arbeidsplasser..

– Mål for dagen var å bli bedre kjent med hverandre og se på vi hvordan vi kan bidra til styrket posisjonering av regionen vår nasjonalt,  regionalt og lokalt via et tettere samarbeid mellom de ulike næringsforeningene og næringshagene på Sørlandet, sier Hanne Gulbrandsen, daglig leder i Grimstad Næringsforening.
– Et tettere samarbeid vil ha flere fordeler. Å stå sammen vil styrke oss i møtet med andre aktører, og det vil gjøre det enklere med erfaringsutveksling oss næringsforeninger imellom. Vil vil kunne få mer kraft i vårt påvirkningsarbeid, sier Trond M.Backer, initiativtaker og administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
Ett Agder gjør det naturlig å inngå et tettere samarbeid mellom de ulike næringsforeningene. Samarbeidet innebærer ikke at det skal gjøres endringer i formål og aktivitet i den enkelte næringsforening/-hage. Intensjonen er å kunne opptre samlet i utvalgte saker samt gi positive synergier via kompetanse- og erfaringsdeling foreningene i mellom. Et forpliktet samarbeid vil ta høyde for at man på enkelte områder naturlig er uenige og har ulike agendaer .
Styrke Agders posisjon og attraktivitet
“Å styrke Agders posisjon og attraktivitet” er en sak næringsforeningene unisont ønsket gi høy prioritert.
Andre saker som ble trukket frem som naturlig å samarbeide om er kompetanse, utdanning og rekruttering til landsdelen, samferdsel og infrastruktur, næringsutvikling og innovasjon. Under møtet ble det også vist til erfaringer fra andre deler av landet, hvor man har hatt suksess med ulike næringsallianser.
– Å fremstå samlet vil blant annet styrke oss inn mot beslutningstakere, påpekte Alexander Jensen, styreleder i Vennesla Næringsforening.
De fremmøtte var positive til felles næringsallianse, og tror alle parter vil kommet styrket ut av et tettere samarbeid. Det sees nå på mulighetene for å formalisere et samarbeid over sommeren.
Følgende var representert:
Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping, Pågang Næringshage, Setesdal Regionråd, Sørlandsparken Næringsforening, Vennesla Næringsforening.
Foto: Næringsforeningen i Kristiansand

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support